Hofveld 2, Apeldoorn-zuid
+31 55 540 04 81

Onze Huisregels

Beproef uw geluk! 🎰🍀

 • De minimum leeftijd voor het bespelen van kansspelautomaten in ons Casino Cashino is 18 jaar. Hieruit volgt voor ons de wettelijke verplichting om bezoekers op leeftijd èn CRUKS (Centraal Register Uitsluiting KansSpelen) te controleren. Hierbij wordt legitimatie verplicht gesteld.

  The minimum age to play slot machines in our Casino Cashino is 18. From this follows the legal obligation for us to check visitors for age and CRUKS (Central Register Exclusion Gambling). Identification (ID) and BSN (Dutch citizen service number) are required for entry.

 • Zitplaatsen zijn voor spelende gasten. Het bezet houden van automaten is niet toegestaan.

  Seating is for playing guests. Keeping machines occupied is not allowed.

 • Casino Cashino is niet aansprakelijk voor credits die u op een kansspelautomaat laat staan.

  Casino Cashino is not liable for credits that you leave on a slot machine.

 • ”Speel gerust, speel bewust”. Wij adviseren maximaal 2 kansspelautomaten.

   “Play safely, play consciously”. We recommend a maximum of 2 slot machines.

 • Het onder invloed zijn of gebruiken van alcoholhoudende dranken is in ons Casino Cashino niet toegestaan.

  Being under the influence of -or using alcoholic beverages is not allowed in our Casino Cashino.

 • Het gebruik van en/of handel in soft-/harddrugs is verboden.

  The use of and/or trade in soft/hard drugs is prohibited.

 • Orde en netheid wordt op prijs gesteld. Deponeer afval in de daarvoor bestemde bakken.

  Order and cleanliness are appreciated. Deposit waste in the appropriate bins.

 • Sigaretten/sigaren e.d. (hieronder vallen ook elektronische rookwaren) rookt u in de daarvoor bestemde rookruimtes.

  Cigarettes/cigars, etc. (this also includes electronic tobacco products) must be smoked in the designated smoking areas.

 • Huisdieren zijn niet toegestaan.

  Pets are not allowed.

 • In gevallen waarin deze huisregels niet voorzien, dient u de aanwijzingen van onze medewerkers na te leven c.q. op te volgen.

  In cases not covered by these house rules, you must follow up the instructions of our employees.

 • De directie is niet aansprakelijk voor beschadigde of zoekgeraakte eigendommen.

  The management is not responsible for damaged or lost property.

 • Onze videobewaking en alarmsystemen zijn dag en nacht in functie.

  Our video surveillance and alarm systems are operational day and night.

 • Bij het betreden van ons Casino Cashino bent u gebonden u te houden aan deze huisregels.

  When entering our Casino Cashino you are bound to comply with these house rules.